RestaurangHusaren

Regementsgatan 64

21751 Malmö

040 - 910 055

Galleri

Ett smakprov på vad vi kan erbjuda

Sagt om oss

Lite historik om restaurang husaren

Välkomna till Restaurang Husaren vid Kronprinsen, namnet har vi valt för att vid denna plats fanns tidigare kronprinsens husarregemente (K 7), som var ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1758–1927. Förbandsledningen var förlagd i Malmö

Efter att regementet avvecklades den 31 december 1927, kvarstod en avvecklingsorganisation fram till den 31 mars 1928. Efter att armén lämnat kasernområdet kom kasernområdet att användas av olika civila verksamheter, bland annat fanns länge den populära dansrestaurangen Arena i den före detta officersmässen.

Byggnaderna revs sedan 1960, varefter “skyskrapan” Kronprinsen uppfördes på det gamla regementsområdet.

Kronprinsens husarregemente har en livaktig efterlevare i Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp, den gamla kamratföreningen som bildades vid regementets nedläggning 1927 och en beriden minnestropp som sattes upp 1958. Syftet är att bevara och levandegöra minnet av regementet och dess traditioner, som var en betydande del av Malmös liv under hela tiden regementet var förlagt dit. Föreningen träffas varje vecka för rid- och kavalleriövningar i uniformer m/1895 och kan engageras för diverse parader och uppvisningar.

Hemvärnsinsatskompaniet eller Malmö husarkompani, ingående i Malmöhus bataljon och med stab i Malmö, har tagit till sig det anrika namnet Kronprinsens husarer med mottot “Minnet förpliktigar”.

Kronprinsens husarregemente bildades under kriget i Pommern år 1758, var Sveriges första lätta kavalleriregemente och existerade under olika namn fram till 1927

Våran avkopplingshörna
En naturlig och lite annorlunda mötesplats
BOKA BORD